افتخارات و استاندارد ها

گواهینامه کیفیت  ISO  9001:2015 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما 

گواهینامه کیفیت  ISO 45001:2018 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما 

گواهینامه کیفیت  ISO  15189:2012 آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما 

گواهینامه اعتبار کامل  آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما 

گواهینامه بین المللی الزامات کیفیت

و صلاحیت آزمایشگاه پزشکی  ISOI5189:2022 از طرف شرکت ASCB  دریافت کرد .

گواهینامه بین المللی استاندارد ایمنی و سلامت 

هدف این استاندارد کاهش بیماری‌ها و آسیب‌های شغلی است که در زمینه مدیریت سیستم‌های ایمنی و بهداشت .

یک استاندارد بین‌المللی برای ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت

ایزو 9001 برای اطمینان از رضایت مشتری می باشد.