برنامه تلوزیونی با موضوع نقش ژنتیک در سلامت جامعه | سال 99 – شبکه اصفهان

عوامل خطری که برای سلامتی جامعه در حوزه های مختلف وجود دارد چه چیزهایی هستند؟ (چه از نظر سلامت جسمی، سلامت روحی-روانی، سلامت اجتماعی - رفتاری) تاکید مقام معظم رهبری و سایر مسئولان نظام بر رشد جامعه و جمعیت است و بهتر است با زاد آوری یک جامعه جوان و پویا داشته باشیم ولی در عین حال سالم و شاداب. اما عواملی سبب می شوند تعادل سلامت جامعه به خطر افتد به عنوان مثال : عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. ... ادامه مطلب