آزمایش ژنتیک سرطان


“آزمایش ژنتیک سرطان

“گام مهم در تشخیص زودهنگام و پیشگیری”

در مشاوره ژنتیک سرطان یک مشاور ژنتیکی دارای گواهی به شما و خانواده شما کمک می‌کند که احتمال ابتلا به سرطان ارثی خود را درک کنید. احتمال ابتلا به سرطان ارثی ممکن است از والدین به فرزند دیگر نیز منتقل شود. مشاور ژنتیک آزمایش‌ ژنتیک سرطان موجود و معنی آنها را توضیح می‌دهد. او همچنین می‌تواند در مورد غربالگری، پیشگیری و گزینه‌های درمانی سرطان نیز اطلاعاتی در اختیار فرد قرار دهد و پشتیبانی ارائه دهد.

 

آزمایشات ژنتیک مرتبط با سرطان یک حوزه مهم در پزشکی مولکولی است که امکان تشخیص، پیش‌بینی و درمان سرطان و نیز احتمال انتقال به فرزندان را مشخص می نماید. در زیر، تعدادی از آزمایشات ژنتیک مرتبط با سرطان ذکر شده‌اند:

 1. آزمایشات توالی‌ یابی ژنوم:
  • توالی یابی DNA سرطانی (Cancer DNA Sequencing): بررسی توالی DNA تومورها برای شناسایی تغییرات ژنتیک مرتبط با سرطان.
 2. آزمایشات تحلیل تغییرات ساختاری کروموزوم:
  • FISH (Fluorescence In Situ Hybridization): بررسی تغییرات ساختاری در DNA با استفاده از نشانگرهای فلورسانس.
 3. آزمایشات تحلیل بیان ژنتیک:
  • آرایه‌های ژنتیکی بر پایه RNA (Gene Expression Profiling): بررسی سطح بیان ژن‌ها در سلول‌های سرطانی.
 4. آزمایشات تحلیل تغییرات میتوکندریال:
  • تحلیل میتوکندری DNA (Mitochondrial DNA Analysis): بررسی تغییرات در DNA میتوکندری در سلول‌های سرطانی.
 5. آزمایشات تحلیل تغییرات ایمونوهیستوشیمیایی:
  • IHC (Immunohistochemistry): استفاده از آنتی‌بادی‌ها برای تشخیص و تعیین میزان بیان پروتئین‌های خاص در سلول‌های سرطانی.
 6. آزمایشات تست ژنتیک پیش‌بینی تست‌های مولکولی:
  • آزمایش‌های پیش‌بینی حساسیت به درمان‌ها (Predictive Molecular Testing): بررسی ژنتیک برای تعیین حساسیت تومور به درمان‌های خاص.
 7. آزمایش‌های مارکرهای تشخیصی:
  • آزمایش‌های مارکرهای تشخیصی سرطان (Cancer Biomarker Tests): بررسی مارکرهای مولکولی مثل آنزیم‌ها یا پروتئین‌ها برای تشخیص و مانیتورینگ سرطان.
 8. آزمایش‌های ژنتیک درمانی:
  • تحلیل ژن‌های هدف درمانی (Targeted Therapy Genetic Testing): بررسی ژنتیک برای انتخاب درمان‌های هدفمند با دارو.
 9. آزمایش‌های تشخیصی وراثتی:
  • آزمایش‌های تشخیصی وراثتی سرطان (Hereditary Cancer Genetic Testing): بررسی ژنتیک در خانواده‌هایی که دارای تاریخچه وراثتی سرطان هستند جهت مشخص نمودن ژنهای ارثی سرطان در خانواده و بررسی احتمال انتقال به فرزندان.

هرکدام از این آزمایشات نقش مهمی در تشخیص، تحلیل و مدیریت سرطان ایفا می‌کنند و به پزشکان کمک می‌کنند تا بهترین راهکارهای درمانی را برای هر فرد مشخص کنند.

آزمایشات ژنتیک سرطان به منظور بررسی تغییرات ژنتیک در سلول‌های سرطانی یا بافت اطراف تومور انجام می‌شوند. روند انجام این آزمایشات ممکن است به توجه به نوع آزمایش و هدف آن متغیر باشد، اما به طور کلی شامل مراحل زیر می‌شود:

 1. نمونه‌گیری:
  • نمونه‌گیری از خون یا بافت سرطانی: نمونه‌هایی از تومور یا سلول‌های سرطانی از بیمار یا نمونه‌هایی که به دیگر روش‌ها از بیمار به دست آمده‌اند، جمع‌آوری می‌شوند.
 2. آماده‌سازی نمونه:
  • استخراج DNA/RNA: اگر هدف تحلیل توالی DNA یا RNA باشد، ابتدا باید این مولکول‌ها از نمونه استخراج شوند.
 3. آزمایش ژنتیک:
  • توالی‌یابی DNA/RNA: در این مرحله، توالی DNA یا RNA تحلیل می‌شود تا تغییرات ژنتیک مرتبط با سرطان شناسایی شوند.
 4. تحلیل تغییرات ژنتیک:
  • تحلیل بیوانفورماتیک (Bioinformatics Analysis): داده‌های حاصل از توالی‌دهی به کمک نرم‌افزارهای تحلیل متنایابی بررسی می‌شوند تا تغییرات مهم ژنتیکی شناسایی شوند.
 5. گزارش نتایج:
  • تفسیر نتایج: نتایج آزمایش توسط تیم پزشکی تخصصی تحلیل شده و تفسیر می‌شوند. این نتایج به پزشکان و بیماران ارائه می‌شود.
 6. تفسیر بالینی:
  • تفسیر بالینی نتایج: نتایج آزمایش بر اساس تحقیقات علمی و دانش پزشکی فعلی تفسیر می‌شوند. این تفسیر ممکن است تأثیر بر تشخیص، پیش‌بینی و درمان سرطان داشته باشد.

در هر مرحله از این فرآیند، دقت و دانش تیم پزشکی حائز اهمیت است. همچنین، توجه به حفظ حریم خصوصی و اطلاعات شخصی بیماران در این آزمایشات بسیار حائز اهمیت است.

آزمایشات ژنتیک سرطان بسیاری از مزایا و فواید مهم را برای بیماران و تیم درمانی فراهم می‌کنند. در زیر، مزایای اصلی آزمایشات ژنتیک سرطان آورده شده‌اند:

 1. تشخیص دقیق:
  • آزمایشات ژنتیک سرطان به افراد و پزشکان امکان می‌دهند تا تغییرات ژنتیک خاصی که در سلول‌های سرطانی رخ داده است را شناسایی کنند. این ممکن است در تشخیص دقیق نوع و مشخصه سرطان بسیار کمک کننده باشد.
 2. تدابیر پیشگیری و ارتقاء سلامت:
  • برخی از آزمایشات ژنتیک به افراد اطلاعاتی در مورد میزان خطر ابتلا به سرطان فراهم می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند به افراد و پزشکان کمک کند تا تدابیر پیشگیری مناسبی اتخاذ کنند و از طریق مدیریت سبک زندگی و تست‌های ارتباطی خطر سرطان را کاهش دهند.
 3. تهیه برنامه درمانی شخصی‌سازی:
  • تحلیل ژنتیک می‌تواند به پزشکان کمک کند تا برنامه درمانی شخصی‌سازی برای هر بیمار را ایجاد کنند. این امر امکان می‌دهد تا درمان‌ها و داروها به صورت دقیق‌تر و موثرتری انتخاب شوند.
 4. پیش‌بینی پاسخ به درمان‌ها:
  • آزمایشات ژنتیک می‌توانند به پیش‌بینی نحوه واکنش فرد به درمان‌های مختلف کمک کنند. این اطلاعات ممکن است در انتخاب بهترین روش درمانی و افزایش احتمال موفقیت درمانی تأثیرگذار باشد.
 5. تشخیص وراثتی سرطان:
  • آزمایشات ژنتیک می‌توانند وجود ارتباطات وراثتی به سرطان را نشان دهند. این اطلاعات به افراد کمک می‌کنند تا احتمال ابتلا به سرطان در آینده را در افراد خانواده‌شان پیش‌بینی کنند و تدابیر پیشگیری انجام دهند.
 6. تحقیقات و پیشرفت‌های علمی:
  • آزمایشات ژنتیک در سرطان به تحقیقات علمی و پیشرفت در درک بیشتر از مکانیسم‌های بیولوژیکی سرطان کمک می‌کنند. این اطلاعات می‌توانند به ایجاد درمان‌های نوین و بهبود استراتژی‌های درمانی منجر شوند.

 

 

 

آزمایش ژنتیک سرطان

 

 

تصمیم برای اجرای آزمایش ژنتیک سرطان بر اساس موارد مختلفی مانند سابقه خانوادگی، تاریخچه سلامت شخصی، نوع سرطان، و علائم بیماران گرفته می‌شود. با این حال، تعیین کننده اجرای این آزمایشات می‌تواند به شدت وابسته به مشاوره و توصیه پزشکان تخصصی باشد. در زیر، چند شرایط و موقعیت که ممکن است نشان دهنده نیاز به آزمایش ژنتیک سرطان باشند، آورده شده‌اند:

 1. تاریخچه خانوادگی:
  • وجود سابقه سرطان در خانواده، به ویژه اگر سنین تشخیص سرطان در خانواده به نسبت جوان باشد، می‌تواند نشان‌دهنده احتمال ارثی بودن بیشتر برای سرطان باشد.
 2. تاریخچه سرطان شخصی:
  • افرادی که در گذشته با سرطان مواجه شده‌اند و ممکن است تومور‌های متعدد یا سرطان در سنین جوان تشخیص داده شده باشد، ممکن است برای آزمایشات ژنتیک معرفی شوند.
 3. تاریخچه تومورهای متعدد:
  • افرادی که با تومور‌های متعدد در سازمان مواجه شده‌اند ممکن است برای آزمایش ژنتیک معرفی شوند، زیرا این موقعیت می‌تواند نشان‌دهنده وجود تحولات ژنتیکی موردنیاز برای تومور‌های متعدد باشد.
 4. سن واکنش به سرطان:
  • افرادی که در سنین جوان با سرطان مواجه شده‌اند، به ویژه اگر سرطان در زمینه‌هایی مثل سرطان پستان، مثانه، ملانوما و سرطان روده بزرگ تشخیص داده شده باشد.
 5. تاریخچه انجام آزمایش غربالگری:
  • افرادی که قبلاً آزمایش‌های غربالگری (screening) برای سرطان انجام داده‌اند و نتایج غیرطبیعی نشان داده‌اند، ممکن است برای آزمایش ژنتیک توصیه شوند.
 6. تشخیص سرطان در سنین جوان:
  • افرادی که در سنین جوان با سرطان تشخیص داده شده‌اند، ممکن است نیاز به آزمایشات ژنتیک داشته باشند.
 7. تاریخچه سرطان‌های وراثتی:
  • افرادی که تاریخچه‌ای از سرطان‌های وراثتی مانند سندرم‌های خانوادگی (مانند سندرم لینچ) دارند، نیازمند ارزیابی ژنتیکی ممکن است باشند.
 8. نتایج تست‌های پیشگیری:
  • نتایج تست‌های پیشگیری (preventive screening) مثل آزمایش پستان و سایر تست‌های ارتباطی، ممکن است نیاز به تحلیل ژنتیک برای توضیح علت تغییرات نتایج داشته باشد.
 9. خدمات مشاوره ژنتیک در آزمایشگاه ژنتیک ژن آزما :

مرکزمشاوره بهترین آزمایشگاه ژنتیک اصفهان ژن آزما ، با بهره‌گیری از تیم مجرب پزشکان متخصص ژنتیک، حاضر ارائه ی خدمات مشاوره ‌ای به مراجعین در موارد تعیین ریسک خطر و ابتلا، مشاوره ی قبل از انجام تست ژنتیک سرطان و مشاوره بعد از انجام تست ژنتیک سرطان می باشد.

 

 

 

جهت انجام آزمایش ژنتیک با مجرب ترین و باتجربه ترین متخصصین بهترین آزمایشگاه ژنتیک در اصفهان _ژن آزما مشورت نمایید.

 

 

 


آزمایشگاه ژنتیک پزشکی ژن آزما

آزمایشگاه ژنتیک اصفهان

آدرس:

اصفهان خیابان شریعتی غربی پلاک 208

ساعات کاری:

شنبه تا پنجشنبه 8 صبح الی ۱۱ شب

تلفن تماس:

۳۶۲۶۹۵۸۶-۷

geneazmalab.com

جهت مشاهده پیج اینستاگرام مرکز تخصصی ژنتیک پزشکی ژن آزما کلیک کنید.

 


 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *